رسوبگزاری پدیده مخرب و هزینه آفرین است که همه ساله موجب هدر رفتن مبالغ هنگفتی از سرمایه های کشور می گردد و در واحد های صنعتی زیان های مالی و جانی فراوان بوجود می آورد. نتایج ارزیابی ها و محاسبات مربوط به خسارات ناشی از پدیده رسوبگزاری که در طی سالهای اخیر در چندین کشور صورت گرفته نشان می دهد که مخارج مزبور در حدود ۴ الی ۵ درصد تولید ناخالص ملی آن کشورها را به خود اختصاص داده اند.

عملیات رسوب زدایی باید توسط افراد مجرب و با مواد شیمیایی مناسب و دارای باز دارنده (INHIBITOR) انجام شود تا از وارد شدن خسارت و ایجاد خوردگی در تاسیسات جلوگیری بعمل آید.

 فهرست مواد تولیدی بخش رسوب زدا

 

 

  •  F.A 700 محلول رسوب زدای دیگ های بخار و شوفاژ و بطور کلی لوله های چدنی و مانیسمان
  •  F.A 701 محلول رسوب زدای دستگاه های خنک کننده و لوله های مسی
  •  F.A 702 محلول رسوب زدای ژنراتور های برق و لوله های برنجی
  •  F.A 703 محلول رسوب زدای یونیت ها، هواسازها و لوله های آلومینیومی
  •  F.A 704 محلول رسوب زدای سیستم ها با جنس فلز استنلس استیل
  •  F.A 720 محلول خنثی کننده و غیر فعال کننده (PASSIVE) پس از شستشو های اسیدی