بهبود کیفیت آب در تاسیسات صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا سیستم های خنک کننده و تولید بخار به دلیل جلوگیری از صرف هزینه های سنگین تعمیرات و نگهداری و توقف تولید واحد های صنعتی، نیاز به مصرف مواد شیمیایی مختلف جهت جلوگیری از تشکیل رسوب و کاهش خوردگی و از بین بردن میکرو ارگانیسم دارند.

 

فهرست مواد تولیدی بخش بهسازی آب

 

 

مواد مورد مصرف در سیستمهای خنک کننده

 •  F.A 400  محلول ضد رسوب و کاهش دهنده خوردگی سیستم های خنک کننده مدار باز
 •  F.A 401  محلول ضد رسوب و کاهش دهنده خوردگی سیستم های خنک کننده مدار نیمه باز
 •  F.A 402  محلول ضد رسوب و کاهش دهنده خوردگی سیستم های خنک کننده مدار بسته با آب بدون یون
 •  F.A 420  محلول ضد خزه و جلبک و باکتری برای سیستم های خنک کننده
 •  

 

مواد مورد مصرف در دیگهای بخار

 •  D.M 500  محلول معلق کننده رسوب و کاهش دهنده خوردگی و تنظیم PH آب دیگهای بخار
 •  HYDRO-505  محلول اکسیژن زدای آب دیگهای بخار با فشار پایین و متوسط
 •  HYDRO-506  محلول اکسیژن زدای آب دیگهای بخار با فشار بالا
 •  CYCLO-520  محلول کاهش دهنده خوردگی و تنظیم PH آب کندانس دیگهای بخار
 •  F.A 530  ضد کف آب دیگهای بخار
 

مواد مورد مصرف در دستگاه های آب شیرین کن

 • F.A 900  محلول آنتی اسکیل (ضد رسوب) دستگاه R O   
 • F.A 601  محلول شستشوی قلیائی دستگاه R O   
 • F.A 602  محلول شستشوی اسیدی دستگاه R O   
 

 • انواع رزین و کربن اکتیو و سیلیس جهت ستون های سختی گیر و دستگاه های تصفیه آب
 • طراحی و راه اندازی دستگاه های تصفیه آب و فاضلاب و فیلترهای اسمز معکوس (R O)