دفتر مرکزی تهران                                     

تلفن: ۸۸۲۴۳۱۴۷ – ۸۸۲۴۰۳۵۶ – ۰۲۱

تلفکس: ۸۸۲۶۰۶۴۱ – ۰۲۱                        

همراه: ۰۹۱۲۱۷۷۶۸۳۱                                                                                       

 

شعبه شهریار                            شعبه یزد                                         شعبه زنجان

تلفن :  ۶۵۵۱۱۱۱۶- ۰۲۱            همراه : ۰۹۱۲۷۹۳۵۱۶۸                   همراه : ۰۹۱۹۲۷۹۱۷۴۸

همراه :  ۰۹۱۲۵۲۷۳۰۴۸                            

 

   E-MAIL : INFO@FATEH-AFSHAN.IR