محلول های شیمیایی صنعتی

 

شرکت شیمیایی فاتح افشان تحت لیسانس شرکت پلارکم (POLARCHEM) انگلیس، با سالها تجربه در زمینه ساخت مواد شیمیایی صنعتی و کیت های آزمایشگاهی با در اختیار داشتن کارشناسان ورزیده در راستای نیل به خودکفایی تلاش بر آن داشته تا با ارائه کیفیت مطلوب و کارشناسی رایگان همگام با دیگر صنایع کشور در رشد و شکوفایی روز افزون اقتصاد کشور کوشا باشد.

 

این شرکت با داشتن آزمایشگاه مجهز و استفاده از دانش فنی کمپانی های بزرگ جهان و اساتید محترم سعی در بهبود و نو آوری در پیش رنگ ها و بهسازی آب و رسوب بر و اکسید زداها و کیت های آزمایشگاهی دارد.