بهبود کیفیت آب در تاسیسات صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا سیستم های خنک کننده یا تولید بخار بخاطر جلوگیری از صرف هزینه های سنگین تعمیرات و نگهداری و توقف تولید واحد های صنعتی، نیاز به مصرف مواد شیمیایی مختلف جهت جلوگیری از تشکیل رسوب و کاهش خوردگی و از بین بردن میکرو ارگانیسم دارند.

فهرست مواد تولیدی بخش بهسازی آب

 

مواد مورد مصرف در سیستمهای خنک کننده

 •  F.A.400 محلول ضد رسوب و کاهش دهنده خوردگی سیستم های خنک کننده مدار باز
 •  F.A.401 محلول ضد رسوب و کاهش دهنده خوردگی سیستم های خنک کننده مدار نیمه باز
 •  F.A.402 محلول ضد رسوب و کاهش دهنده خوردگی سیستم های خنک کننده مدار بسته با آب بدون یون
 •  F.A.420 محلول ضد خزه و جلبک و باکتری برای سیستم های خنک کننده
 •  F.A.440 روغن خنک کننده ماشینهای تراش
 

مواد مورد مصرف در دیگهای بخار

 •  D.M.500 محلول معلق کنندهرسوب و کاهش دهنده خوردگی و تنظیم PH آب دیگهای بخار
 •  HYDRO-505 محلول اکسیژن زدای آب دیگهای بخار با فشار پایین و متوسط
 •  HYDRO-506 محلول اکسیژن زدای آب دیگهای بخار با فشار بالا
 •  CYCLO-520 محلول کاهش دهنده خوردگی و تنظیم PH آب کندانس دیگهای بخار
 •  A.F.530 ضد کف آب دیگهای بخار
 

مواد مورد مصرف در دستگاه های آب شیرین کن

 • آنتی اسکیل (ضد رسوب) و مواد شستشوی ممبران های دستگاه آب شیرین کن
 

 • انواع رزین و کربن اکتیو و سیلیس جهت ستون های سختی گیر و دستگاه های تصفیه آب
 • طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی دستگاه های تصفیه آب و فاضلاب و فیلترهای اسمز معکوس (.R.O)